Partnerskap

Återförsäljare och distributörer

Exempel på affärspartners är rekryterare, coacher, organisations-, och ledarskapskonsulter. Som återförsäljare har du möjlighet att öka din konkurrenskraft genom unika verktyg för att mäta och förstå människors förmågor. Som distributör kan du djupare förkovra dig och delta i leveransen av en skarp värdeadderande premiumprodukt.

Företagspartners

Om du är intresserad av att öka din träffsäkerhet vid rekturering eller bilda dig en uppfattning om din organisations gemesamma kognitiva kapacitet och arbeta med ledande experter och evidensbaserade kognitiva verktyg kan du bli en del av oss som en företagspartner.

Psykologer och kliniker

Vi erbjuder psykologer och kliniker möjligheten att adressera kunder utanför mentalvården. Ett samarbete med oss och tillgång till våra verktyg innebär att du kan nå ut till affärsvärlden och supportade av oss öka din kundbas och nyttan av din expertis.

Game Intelligence

Hälsingegatan 49
113 31  Stockholm

Sweden