Om Oss

Anders Norén
- CEO

Christine Bedinger
- EXPERT
- Lic. Psychologist
- Spec. Neuropsychology

Predrag Petrovic
- EXPERT
- MD, PhD

John Axelsson
- EXPERT
- Professor, PhD

Vi är ledande experter inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi

Våra grundare och experter är ledande forskare inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologer. Vi är även kunniga inom områden som sömn och stress. Kunskapen och verktygen används för att översätta testresultat till praktiska råd i konkreta vardagsnära situationer. Vi erbjuder en vetenskaplig baserad genväg till att upptäcka och frigöra mänsklig potential. Detta på ett sätt som faktiskt relaterar till verkligheten i termer av beteende-, och prestationsutveckling. Vi tror även på kraften i att fokusera på människors styrkor och potential.

Om beteende-, och prestationsutveckling 

För vissa är ord som beteende och prestation positiva och naturliga. För andra kan de tyckas krävande och ibland även skrämmande. Vi vill verkar för att förtydliga och avdramatisera dessa uttryck. Det behöver inte handla om permanenta, djupgående beteendeförändringar eller handlingsmönster. Det finns många olika typer och nivåer av beteende och prestation. Många gånger är det små förändringar som inte kräver någon större ansträngning som gör störst skillnad på sikt. Vi tror på att börja med lågt hängande frukter för att skapa snabb framgång och öka viljan att fortsätta.

Är du intresserad av att bli en av våra partners?

Game Intelligence

Hälsingegatan 49
113 31  Stockholm

Sweden