Vetenskapen

De mest tillförlitliga evidensbaserade metoderna

Vi är experter på att förstå och stödja beteendeutveckling. Vår vetenskapliga plattform är kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi. Vi arbetar med utveckling av kognitiva tester, kognitiv profilering, tolkning och situationsanpassning. Vi arbetar även med att utveckla funktionella beteenden och prestation genom att optimera och kompensera för styrkor och svagheter. 

Exekutiva funktioner

De så kallade exekutiva funktionerna sitter i frontalloben. Dessa funktioner reglerar och kontrollerar mänskligt beteende. Vi mäter förmågan att framgångsrikt fungera i en föränderlig miljö oavsett om det är inom företag, idrott eller livet i allmänhet. 

Vad vi är och inte är

Vi är experter på kognition och beteende. Vi arbetar endast med evidensbaserade verktyg för bedömning av kognitiv och beteendemässig utveckling. Vi arbetar inte med personlighetstester. Vi har kunskap och förståelse för IQ och IQ-testning och kan vid behov inkludera dessa i vår bedömning. Många så kallade "kapacitetstester" på marknaden härstammar från IQ-tester vilka enbart mäter en begränsad del av vår kognition, ofta baserat på visuell kapacitet och matriser. Dessa tester fångar inte dynamiken i det verkliga livet, vilket är vad vi mäter. 

 Lär dig mer om oss, vad vi gör och hur du kan bli en del av vårat arbete

Game Intelligence

Hälsingegatan 49
113 31  Stockholm

Sweden