Blog

Search
  • Game Intelligence AB

GI Experts' Research about Sleep and Brain Functions Featured in Svenska Dagbladet

Sömnbrist kan snabbt påverka vår hjärnfunktion, känslokontroll och koncentration, med eller utan diagnos.

Hjärnan fungerar sämre och vi blir mer oberäkneliga ju mindre vi sover. Hjärnan blir långsammare, vi gör fler fel och framför allt varierar hjärnans funktion mer.

Utöver denna generella insikt, går det att med kognitiva mätverktyg mäta vår individuella funktionsnivå och hur denna varierar exempelvis vid sömnbrist eller vid annan press och stress. Resultatet är unika och skarpa verktyg för att bättre förstå och styra oss själva att fungera optimalt.

Läs om Predrag Petrovic’ spännande forskningsstudie.

 

Lack of sleep can quickly affect our brain function, emotion control and concentration, with or without diagnosis.


Brain function deteriorates and we become more erratic the less we sleep. The brain becomes slower, we make more mistakes and above all the function of the brain varies more.


In addition to this general insight, with cognitive assessment tools, it is possible to measure our individual functional level and how it varies, for example in the case of lack of sleep or under pressure. The result is unique and sharp tools to better understand and guide ourselves to function optimally.


Read about Predrag Petrovic’s exciting research study.

19 views0 comments