Game Intelligence

Vi hjälper dig förstå och frigöra mänsklig kapacitet och potential, baserat på vetenskap 

Evidensbaserad kognitiv bedömning och beteendeutveckling

Lär dig om kognition och exekutiva funktioner från de ledande experterna. Förstå hur det formar beteende och prestation.

GI för organisationer 
Det skarpaste och mest objektiva sättet att förstå, rekrytera och utveckla talang inom företag, idrott, skola och samhälle. 

Företag

Idrott

Skola

Samhälle

1. Utbildning

Lär dig om kognition och exekutiva funktioner från de ledande experterna. Förstå hur det formar beteende och prestation.

2. Prediktion

En djupare förståelse för bakomliggande förmågor gör det möjligt att förutse beteende och prestation mer precist. Oavsett sammanhang.

3. Prevention

Genom att förstå för dina medarbetare djupare kan du bättre förutse och förhindra negativa konsekvenser såsom stress, konflikter, beslutsfattande osv. 

4. Urval

Öka din träffsäkerhet markant. Vi hjälper dig förstå vem som är rätt person på rätt plats och varför även hur man skapar rätt plats för rätt person.

5. Matchning

Genom att matcha kognitiva profiler upptäcks kognitiva likheter och skillnader som går att relatera till beteende, samarbete & konflikter.

6. Utveckling

Djupgående kognitiva bedömningar är det skarpaste verktyget för att utveckla fungerande beteenden för ledare, individer, team och organisationer.

GI för individer 
Det mest objektiva, snabba och tillförlitliga sätt att förstå och frigöra din fulla potential.
1. Självkännedom

Att förstå din kognitiva och exekutiva kapacitet hjälper dig maximera ditt val av arbete och samarbete med chef, kollegor & team.

2. Optimera och kompentsera

Genom att relatera din kapacitet till andra kan du optimera och kompensera för dina styrkor och svagheter i din arbetsmiljö.

3. Kognitiv coachning

Våra choacher är beteendeexperter som arbetar med de mest tillförlitliga evidensbaserade metoderna för att utveckla funktionella beteenden och öka prestation.

Vill du prova vårt evidensbaserade onlinetest?

Lär dig mer om oss, hur du blir en partner och vetenskapen bakom.

Game Intelligence

Hälsingegatan 49
113 31  Stockholm

Sweden